Vinter

Vinter

Vinter er en av de fire årstidene i tempererte og arktiske soner på kloden og består på den nordlige halvkule tradisjonelt av månedene desember, januar og februar. På den sydlige halvkule er det samtidig sommer, vintermånedene er der juni, juli og august.

Innen meteorologien defineres vinteren gjerne som den perioden da normal døgnmiddeltemperatur for det aktuelle stedet under 0 °C. I artikkelen om årstid er oppgitt når vinteren etter dette begynner en del steder i Norge. I Norge er det langs kysten flere steder som ikke har vinter etter denne definisjonen, blant annet Stavanger og Bergen.


Viser 1 til 2 av 2 (1 sider)

Nye produkter i nettbutikken