Zombie

Zombie

Ordet zombie skal komme fra nzambi, som på kikongo betyr «ånden til en død person». På norsk kan ordet i overført betydning også brukes om en sløv, robotaktig person eller om et gjenferd.

Zombie eller zombi er ifølge afro-karibisk voodoo-kult en «levende død», det vil si en død kropp som gjenopplives av en overnaturlig kraft.

I skrekkfilmer framstilles zombier gjerne som halvråtne og kan mangle lemmer eller andre kroppsdeler. De beveger seg stivt og hakkete, er apatiske, sløve og likegyldige uten annen vilje enn å drepe andre mennesker. De opptrer ikke sjelden i flokk og kan «marsjere» i store mengder mot ofrene. I nyere filmer har zombier blitt framstilt som raskere og smartere for å skape fart og spenning. Zombier må ofte «drepes» (for godt) ved å stanse aktiviteten i hjernen eller forhindre hjernen fra å sende signaler til kroppen. Derfor er en vanlig tilintetgjørelsesmetode i filmer, bøker og spill ofte å kutte av eller skyte dem i hodet.


Viser 1 til 3 av 3 (1 sider)

Nye produkter i nettbutikken