Quadcopter

Quadcopter

T-skjorter og hettegensere for de som flyr droner/quadcopter!

Et Quadcopter (kvadrokopter) er et luftfartøy som får dynamisk oppdrift og fremdrift ved hjelp av selvstendige rotorer. Kvadrokoptere klassifiseres som rotorfly i motsetning til fastvingede luftfartøy slik som fly.

De kan også klassifiseres som helikoptere, men til forskjell fra vanlige helikoptere anvender kvadrokoptere (som oftest) fastvinklede rotorblader, hvor rotorens helning i forhold til akslen ikke endrer seg når bladene dreier. Fartøyet styres ved at hastigheten til en eller flere rotorer varieres i forhold til de andre rotorenes hastighet.